Kurser

Kursuspakker vedr. Social læring:

Social læring, Min bog - Trin 1                    3 timer

Social læring, Min bog – Trin 2 & 3              4 timer

Social læring, Min bog – Trin 1, 2 & 3          5 timer

Kurserne vil bestå af pædagogiske tilgange, forståelsesramme og praktiske opgaver.

Vi tager afsæt i neuropsykologiske principper.

Skræddersyede kurser indenfor:

Alle kurser tager afsæt i neuropsykologiske principper.

Problemskabende adfærd

Anerkendende og ressourceorienteret tilgang

Visuel struktur

Struktur og klasserumsledelse

Inklusion

Sociale lærings forløb

Diagnosekendskab 

Pædagogiske metoder og redskaber

 

 

Vejledning

Vi tilbyder desuden:

Vejledning

Forældrerådgivning

Observationer af enkelte elever eller f.eks. klassens samspil i forbindelse med vejledningsforløb

Deltagelse som sparringspartner ved f.eks. netværksmøder o.lign.

Introduktionsoplæg vedr. social læring eller ved implementering af socialfag på f.eks. ledelsesmøder, lærermøder osv.