Kurser

Kursuspakker vedr. Social læring:

Social læring, Min bog - Trin 1                    3 timer

Social læring, Min bog – Trin 2 & 3              4 timer

Social læring, Min bog – Trin 1, 2 & 3          5 timer

Kurserne vil bestå af pædagogiske tilgange, forståelsesramme og praktiske opgaver.

Vi tager afsæt i neuropsykologiske principper.

Kursus: På detektivarbejde i skolen

Børn og unge gør det godt, når de kan!

Når børn og unge ikke gør det godt, må vi på detektivarbejde for at se bag om deres adfærden og finde frem til, hvilke mekanismer der er i spil, når et barn eller en ung uviser uhensigtsmæssig adfærd. 

Skræddersyede kurser indenfor:

Alle kurser tager afsæt i neuropsykologiske principper.

Problemskabende adfærd

Anerkendende og ressourceorienteret tilgang

Struktur og klasserumsledelse

Inklusion

Sociale lærings forløb

Skolevægring

Diagnosekendskab 

Pædagogiske metoder og redskaber

Co-teaching

 

 

Vejledning

Vi tilbyder desuden:

Vejledning

Forældrerådgivning

Observationer af enkelte elever eller f.eks. klassens samspil i forbindelse med vejledningsforløb

Deltagelse som sparringspartner ved f.eks. netværksmøder o.lign.

Introduktionsoplæg vedr. social læring eller ved implementering af socialfag på f.eks. ledelsesmøder, lærermøder osv.