Klassesæt Pubertet og seksualitet

25 arbejshæfter, 1 Vejledning og 1 Social læring - en introduktion

  • Varenr: 303

Beskrivelse af varen

Hæftet er inddelt i syv kapitler, hvor der arbejdes med emner, der omhandler det at være teenager, kontakt og kommunikation, forelskelse og kærester, pubertet, seksualitet, seksuelle grænser samt prævention og sexsygdomme.

Det er anderledes at undervise i pubertet og seksualitet. Underviser må glemme sin blufærdighed og tale åbent om tingene for at få eleverne med. Når der tales om kønsorganer, sex osv. handler det om at forholde sig til emnet på et generelt plan og undgå at blive personlig. Det er vigtigt at få skabt et rum, hvor der kan tales frit, og hvor man samtidig respekterer hinandens grænser.

Arbejdshæftet lægger op til en procesorienteret undervisning, hvor der gives plads til elevernes indbyrdes dialog og aktive deltagelse, hvor der stilles mange spørgsmål og gives få svar. For elever med særlige behov kan materialet med fordel repeteres, idet størstedelen af de seksuelle krænkelser og seksuelle overgreb der sker blandt børn og unge, bliver begået af unge med sociale udfordringer eller diagnoser inden for autisme og ADHD. Dette hænger formentlig sammen med deres uvidenhed og deres udfordringer inden for det sociale samspil, empati og impulskontrol.

I vejledningen gives en introduktion til øvelserne og opgaverne i arbejdshæftet.

Total beløb:
    Til kassen
    (0)