Social læring - en introduktion

Praksisnær bog, med konkrete pædagogiske metoder og redskaber

  • Varenr: 400

Beskrivelse af varen

Social læring - en introduktion. 2.udgave 1. oplæg, 2016

er en praksisnær bog, der giver konkrete pædagogiske metoder og redskaber til at arbejde med børn og unges selvforståelse og identitet.

Bogen har til formål at videregive redskaber og tilgange, der kan forsyne eleverne med varig social læring og indsigt i egen adfærd samt selvforståelse, der rækker udover ”her-og-nu” konflikthåndtering. Gennem anerkendende og nysgerrig tilgang samt medinddragelse af eleven i den sociale læring øges ejerskab og motivation for at tage ansvar for egne handlinger og udvikling. Gennem denne proces og elevens arbejde med sig selv, opnås øget selvforståelse, der endvidere kan udvikle selvtillid, selvværd og ikke mindst selvkontrol til at begå sig i det sociale felt. 

Børn og unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) må ofte tillære sig sociale færdigheder, som jævnaldrende lærer automatisk. Dette er grunden til, at den sociale læring er kommet på skoleskemaet i form af socialfag. Bogen er skabt med afsæt i Socialfag, hvor der arbejdes med at fremme elevernes alsidige udvikling.

 

Bogen byder på en forståelsesramme for de principper og værdier, der arbejdes ud fra i undervisningen af elever med særlige behov. Disse kan med fordel overføres til almenområdet, hvor enkelte elever eller klasser har brug for fokus på social læring eller en bedre trivsel.

 

Bogen gennemgår den sociale læring i form af en udviklingsbestemt ”tre trins raket”, hvor udgangspunktet er at udvikle de personlige, følelsesmæssige og sociale kompetencer med henblik på at styrke elevens handlekompetencer. Til hvert trin gives konkrete eksempler på, hvordan pædagogiske redskaber kan anvendes i praksis.

Total beløb:
    Til kassen
    (0)