Velkommen til Social Skills

Trænger dine elever til at blive bedre til at aflæse og forstå hinanden?

Så er det tid til social læring

I vores daglige arbejde som pædagogiske vejledere i folkeskolen oplever vi, at der er markant behov for at sætte ekstra fokus på udviklingen af elevernes sociale kompentencer især inden for almen men også specialområdet. 

Efter at have observeret et stigende behov for social læring, har vi udarbejdet praksisnært materiale, der kan anvendes i både almen og specialområdet. Matrialerne tager udgangspunkt i udvikling af elevernes selvforståelse, kommunikation, relationsdannelse og strategier, hvilket er vigtige komponenter i forhold til bedre trivsel, faglig indlæring og elevernes sociale færdigheder.

Har ovenstående fanget din interesse, kan du læse mere eller købe materialet i vores webshop

 

Nyhed i vores webshop - Socials skills på spil

Et sjovt supplement til undervisningen

Social skills på spil grøn og blå er et supplement til henholdvis det grønne og blå arbejdshæfte

Sæt mål for den sociale læring

Klik på billede for at komme til læseplanen

Læseplan for social læring

I 2016 vedtog politikkerne i Faxe kommune, at alle elever på 2. og 6. årgang skulle modtage undervisningsforløb i social læring. Forløbene tager afsæt i vores læseplan og er ofte indlagt i den understøttende undervisning. Læseplanen kan også anvendes til inspiration til individuelle mål. 

Forløbenes varighed er forskellige, men er ofte berammet til et halvt skoleår (1-2 lektioner pr. uge) inden for almenområdet og et helt skoleår inden for specialområdet.

I samarbejde med årgangenes undervisere viser resultaterne os klart og tydeligt: Eleverne bliver bedre til at aflæse, forstå og respektere hinanden, hvilket reducerer klassens konflikter og øger trivslen.

Arbejdshæfter til social læring

Materialet vedr. social læring består af en serie på tre arbejdshæfter:

Social læring - Min bog trin 1 + Vejledning

Social læring - Min bog trin 2 & 3 + Vejledning

Social læring - Pubertet & seksualitet + vejledning

Materialet er revideret i juli 2018. De nye udgaver indeholder nu opgaver om respekt, som kan anvendes til at træne impulsstyring. Ligeledes er læseplanen for social læring med i vejledningerne og kan anvendes som inspiration.

Formålet med min bog trin 1, 2&3 er at arbejde med elevernes personlige, følelsesmæssige og sociale kompetencer. Efterfølgende kan det være relevant at arbejde med hæftet Pubertet og seksualitet.

For elever med særlige behov er det vigtigt at arbejde med hæftet vedr. Pubertet og seksualitet, idet størstedelen af de seksuelle krænkelser og overgreb, der sker blandt børn og unge bliver begået af unge med sociale udfordringer eller diagnoser inden for autisme og ADHD. Dette hænger formentlig sammen med deres uvidenhed og deres udfordringer inden for det sociale samspil, empati og impulskontrol.

Har du brug for et kursus til at komme i gang?