Velkommen til Social Skills

Har dine elever brug for, at blive bedre til at aflæse og forstå hinanden?

Så er det tid til social læring

Som pædagogiske vejledere oplever vi, at der er behov for at sætte fokus på udviklingen af elevernes sociale kompentencer både inden for almen og specialområdet. 

Disse arbejdhæfter tager udgangspunkt i at udvikle elevernes selvforståelse, kommunikation og strategier, hvilket kan bidrage til en bedre trivsel, faglig indlæring og udvikling af eleverne sociale færdigheder.

Arbejdshæfter og vejledninger kan købes i webshoppen

 

 

 

Sæt mål for den sociale læring

Klik på billede for at komme til læseplanen

Læseplan for social læring

I 2016 vedtog politikkerne i Faxe kommune, at alle skoler i kommunen skulle arbejde med social læring på henholdvis 2. og 6. årgang med udgangspunkt i læseplanen for social læring. Læseplanen kan anvendes til inspiration til individuelle mål. 

Den sociale læring er afprøvet i Faxe kommune, hvor undervisningen typisk er indlagt i den understøttende undervisning. Undervisningsforløbenes varighed er forskellige, men er typisk berammet til et halvt skoleår inden for almenområdet og et helt skoleår inden for specialområdet.

Vi har gennemført en del forløb i samarbejde med klassens lærer.

Resultaterne er tydelige: Eleverne bliver bedre til at aflæse, forstå og respektere hinanden, hvilket reducerer klassens konflikter og øger trivslen.

 

 

 

Mere om social læring

Den sociale læring er indelt i tre tin og omhandler arbejdet med udviklingen af børn og unges selvforståelse og identitet.

Formålet med en sociale læring er, at arbejde med elevernes personlige, følelsesmæssige og sociale kompetencer. Efterfølgende kan det være relavant at arbejde med Pubertet og sekusalitet.

Materialet vedr. social læring består af en serie på tre arbejdshæfter:

Social læring - Min bog trin 1 + Vejledning

Social læring - Min bog trin 2 & 3 + Vejledning

Social læring - Pubertet & seksualitet + vejledning 

 

De nye udgaver af arbejdshæfterne og vejledningerne indeholder nu også opgave om respekt, som anvendes til at træne impulsstyring. Ligeledes er læseplanen for sociale læring med i vejledningerne og kan anvendes som inspiration, når der skal sættes mål for den sociale læring.

 

Har du brug for et kursus til at komme i gang?