Mega translator Mega translator Mega translator Mega translator Mega translator Vi har altid mega translatoren med på vores kurser: Elevens verbale udbrud føres gennem tragten og oversættes til en lille stemme.

Syndebuk

Når der opstår konflikter mellem elever og de henvender sig for at få hjælp, må der som oftest handles hurtigt. Der handles ud fra egne vurderinger, erfaringer og personlige antagelser. Da nogle elever oftere er i konflikt end andre, kan der være en tilbøjelighed til at være forudindtaget. Dette kan resultere i, at én udlægning af en historie bliver antaget som sandheden, og at visse elever anses som skyldige i konflikten. Der ligger ubevidst en forventning om, at disse elever jævnligt har en uhensigtsmæssigt adfærd, og derved bliver de skyldige.

I disse situationer må de voksne være objektive og nysgerrige på reaktioner og adfærd: om hvad der er sket, og hvordan de implicerede har oplevet situationen. Der vil altid være flere historier/forståelser af samme sag. Du skal ikke tro på alt, hvad du tænker!

 

Cirkulær proces

Tilgangen i cirkulær proces er præget af et anerkende og ressourceorienteret værdisæt:

  • Anerkendelse (at eleven føler sig mødt, set, hørt og forstået)
  • Medinddragelse (at eleven inddrages i udarbejdelsen af strukturer/strategier mm.)
  • Ejerskab (at eleven oplever forståelse og ejerskab ved at blive medinddraget)
  • Motivation (at der findes frem til det indre ”drive”)
  • Ansvar (at eleven får tildelt ansvar og varetager dette)
  • Selvforståelse (at eleven lærer at forstå sig selv, sine motiver og handlinger)
  • Selvkontrol (at eleven lærer at forstå og kontrollere sin adfærd)

Enig – Uenig                

I arbejdet med klassens gruppedynamik kan ”Enig – Uenig” være en sjov energizer eller brain breaker, hvor eleverne samtidig øver sig i at tage stilling til en række udsagn.

Aktiviteten kræver, at der placeres et ”Enig” skilt og et ”Uenig” skilt i hver ende af klasselokalet. I midten af disse står underviseren, som er basen. Alle elever starter ved basen, hvor underviseren læser et udsagn op af gangen, fx ”piger er stærkere end drenge”. Eleverne skal herefter stille sig ved det skilt, der passer bedst til deres holdning/synsvinkel. Aktiviteten foregår, uden at eleverne taler sammen. Når alle elever har placeret sig ved et skilt, siger underviseren ”Base”, hvorpå eleverne skal gå tilbage til basen. Underviseren læser et nyt udsagn op fx ”drenge spiser mere end piger”, hvorefter eleverne igen fordeler sig ved skiltene med enig/uenig og efterfølgende vender tilbage til basen. Aktiviteten fortsættes ved at gentage samme proces: udsagn – enig/uenig – base.

Aktiviteten kan med fordel anvendes til sociale emner eller til at kontrollere elevernes viden før og/eller efter, der arbejdes med et emne. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke udsagn der anvendes.

Det kan være en fordel at bygge ”Enig – Uenig” aktiviteten op med nogle meget simple og måske lidt fjollede udsagn de første par gange. Efterhånden som eleverne er blevet bekendt med aktiviteten, kan udsagnene også formuleres som jeg-udsagn. Nedenstående er eksempler på ”Enig – Uenig” udsagn i forbindelse med opstart af aktiviteten og i emner til den sociale læring.

Aktiviteten kan udvides med et ekstra skilt fx ”Andet” skilt, som et alternativ, når man hverken er enig eller uenig. ”Andet” skiltet kræver, at eleven forklarer, hvad han/hun så mener.

I samarbejde med Det centrale handicapråd har vi udviklet undervisningsmateriale og samtaleguide til forældre til de tre film, der indgår kampagnen Min ven med handicap